Saltar apartados

CURS SOBRE LA NOVA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA HIPOTECA I DEL MERCAT HIPOTECARI

Fullet del curs

 

 

OBJECTIUS

El curs té per objecte l'estudi i anàlisi, amb la finalitat d'obtenir una visió global, de l'estructura jurídica i funcionament econòmic de la hipoteca, especialment després de la reformes dutes a terme en aquesta matèria, que han operat una profunda reforma en la regulació de la garantia hipotecària i han introduït noves modalitats d'hipoteca, com la hipoteca flotant o la hipoteca inversa. El Programa inclou la nova regulació de la novació i subrogació hipotecària així com l'examen de les reformes operades en la titulización i el mercat hipotecrio secundari

DESTINATARIS

El Curs està dirigit a alumnes d'últim cicle de Dret, llicenciats en Dret i Economia, diplomats en Ciències Empresarials, advocats, Gestors, directius i empleats d'entitats de crèdit i en general a tots aquells que desenvolupen les seues activitats profesioneolos en el marc de crèdit hipotecari i disposen d'una formació jurídica que permeta el desenvolupament organitzat de la matèria en els aspectes continguts en el Programa.

HORARI I DURACIÓ

Horari: Dilluns de 14:30 a 16 h.

Duració: del 6/10/2008 fins al 15/12/2008

MATRÍCULA

Termini de presentació de sol·licituds: Fins a l'1 d'octubre de 2008

Nombre de participants: Se seleccionarà un màxim de 40 alumnes

Drets d'inscripció:

Alumnes de la Universitat d'Alacant: 40 Euros.

Resta de participants: 60 Euros

 

Mes informació en:

Secretària del Departament de Dret Civil
Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Ctra. Sant Vicent del Raspeig
Tel: 965 90 35 88 Fax: 965 903932
E-mail: ddc@ua.es

TITULACIÓ

Els participants en el Curs tindran dret a l'obtenció d'un Diploma d'Assistència i/o un Diploma d'Aprofitament.

Per a tenir dret a l'obtenció del Diploma d'Assistència serà requisit haver assistit regularment al 80% de les sessions que componen el Programa.

Per a tenir dret a l'obtenció del Diploma d'Aprofitament serà requisit haver assistit regularment al 80% de les sessions que componen el Programa i presentar un treball final relacionat amb algun de les matèries que componen el programa. aquest diploma donarà opció al reconeixement dels crèdits de lliure elecció assignats al curs.

Els Diplomes seran signats pel director del Curs i en ell s'indicaran els ensenyaments que configuren el seu programa d'estudis, amb detall de les matèries, la càrrega lectiva total expressada en hores i, si escau, els crèdits reconeguts.

 

FITXA TÈCNICA

Classificació del Curs: Curs especial amb reconeixement de crèdits

Modalitat del Curs: presencial

Crèdits de lliure elecció: 2

PROFESSORAT

ANTONIO JIMENEZ CLAR

JULIAN LOPEZ RICHART

ANTONIO NAVAS SEGURA

PROGRAMA

EL MERCAT IMMOBILIARI I LA HIPOTECA COM A INSTRUMENT DE GARANTIA. ESTRUCTURA I PRINCIPIS JURÍDICS I ECONÒMICS QUE EL REGULEN

CLASSES D'HIPOTEQUES. LES NOVES MODALITATS D'HIPOTECA: LA HIPOTECA FLOTANT I LA HIPOTECA INVERSA. LA DOCUMENTACIÓ D'HIPOTECA. LA FUNCIÓ D'ESCRIPTURA PÚBLICA I EL TITLE EXECUTIU. LA INSCRIPCIÓ DE LA HIPOTECA EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT. LOS SUBJECTES DE LA HIPOTECA. EL CREDITOR HIPOTECARI I EL DEUDOR. LA POSICIÓ JURÍDICA DEL TERCER POSSEÏDOR DE FINCA

HIPOTECADA

ELS IMMOBLES COM A OBJECTE DE LA HIPOTECA. PROBLEMÀTICA QUE PLANTEJA EL SEU IDENTIFICACIÓ I MODIFICACIONS

POSTERIORS. LA TAXACIÓ: RÈGIM LEGAL

LA MODIFICACIÓ DE L'OBLIGACIÓ GARANTIDA.

NOVACIONS I AMPLIACIONS D'HIPOTECA.

LA TRANSMISSIÓ DEL CRÈDIT HIPOTECARI.

LES SUBROGACIONS HIPOTECÀRIES. LA TRANSMISIÓ MORTIS CAUSA DE LA HIPOTECA

L'EXTINCIÓ DE LA HIPOTECA. LA CANCEL·LACIÓ. L'EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA

LA TITULIZATCIÓ DE LA HIPOTECA I EL MERCAT SECUNDARI.

ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DESPRÉS DE LA REFORMA DE 2007

Departament de Dret Civil


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464